MAN OF SIAM

ใบมีดโกน MÜHLE

ใบมีดโกน MÜHLE สแตนเลส

  • ใบมีดโกน MÜHLE สแตนเลส
  • 3 แพค
  • รวม: 30 ใบมีดโกน
  • ความคงทน: โกนประมาณ 10 ครั้ง
  • การันตีสายการผลิตจากโรงงานเยอรมัน
  • Made In Germany

สมัครเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Man Of Siam